Category Archives: Văn chương

Dịch thuật là nghệ thuật

Càng đọc văn học nước ngoài càng thấy tiếng Việt rất giàu đẹp, và dịch thuật là một việc sáng tạo (creative work) không kém gì viết văn. Lấy ví dụ một trích đoạn trong tác phẩm frog của nhà văn … Continue reading

Posted in Văn chương | Leave a comment

A Moveable Feast

Hemingway và Murakami đều dùng từ ngữ và cấu trúc câu đơn giản, dễ hiểu, nhưng đọc thì rất khác nhau. Dĩ nhiên cả hai đều viết về tình yêu. (Thực ra thì, ai chả viết về tình yêu; đến … Continue reading

Posted in Văn chương | Leave a comment