Author Archives: ad

3 cuốn sách, 3 người, và 3 links về TQ

Ba cuốn sách về Trung Quốc đầu tiên mà mình đọc là The Sextants of Beijing của Joanna-Waley Cohen, Age of Ambition của Evan Osnos, và Frog của Mo Yan. Cuốn đầu đọc xong khá bất ngờ vì TQ ngày … Continue reading

Posted in Linh tinh | Leave a comment

2017

SÁCH Phi hư cấu (nonfiction) The Penguin History of Modern Vietnam (Christopher Goscha): ai là người Việt Nam thì cần phải đọc cuốn này. Hư cấu (fiction) Twilight of the Eastern Gods (Ismail Kadare) và A Moveable Feast (Ernest Hemingway): … Continue reading

Posted in Linh tinh | Leave a comment

Cưới vợ (2)

Cưới vợ (1) Trong Attic Greek (một phương ngữ Hy Lạp cổ đại), từ ἄγω có nghĩa là “lead”, “keep” và “bring”. “Lead” ở đây không phải là lãnh đạo, mà rất nghĩa đen, gần nghĩa với “keep” và “bring”, tức là … Continue reading

Posted in Linh tinh | Leave a comment

Gun Rights vs. Nuke Rights

477 Days. 521 Mass Shootings. Zero Actions from Congress. I find it weird that a lot of Americans (usually conservatives/Republicans) think the best way to stay safe is to allow people to have guns. One theory behind is “the good … Continue reading

Posted in Mỹ | Leave a comment

Đại học (2)

Phần 1 có thể được xem ở đây. What Higher Education Should Be For? 1. Kinh tế học tân cổ điển (neoclassical economics), trường phái kinh tế mainstream hiện tại, cho rằng con người duy lý (rational), luôn muốn nhiều … Continue reading

Posted in Giáo dục | Leave a comment

Đại học (1)

Why Picking a Major Is a Bad Idea for College Kids 1. Có vài người bạn học ở Minerva và Olin, hai trường có mô hình giáo dục khá khác lạ so với các trường truyền thống. Mình chưa nói … Continue reading

Posted in Giáo dục | Leave a comment

Dịch thuật là nghệ thuật

Càng đọc văn học nước ngoài càng thấy tiếng Việt rất giàu đẹp, và dịch thuật là một việc sáng tạo (creative work) không kém gì viết văn. Lấy ví dụ một trích đoạn trong tác phẩm frog của nhà văn … Continue reading

Posted in Văn chương | Leave a comment